เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

เปิดรับสมาชิกใหม่ อายุตั้งแต่ ๒ ขวบ-๖ ขวบ

ครอบครัวช้างเผือกเปิดรับสมาชิกใหม่ อายุตั้งแต่ ๒ ขวบ-๖ ขวบ หากสนใจเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมแห่งความสุข

สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนได้ในเวลาทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้รอบด้าน "อย่างมีวัฒนธรรม"

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาพแรก เก็บไว้ก่อนค่ะ