เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

อนุบาล๓ ห้องรากแก้วไปทัศนศึกษา "บ้านของพ่อ" โครงการส่วนพระองค์วังสวนจิตรลดา

"ในหลวงคือแรงบันดาลใจในการปฏิบัติดี ของเด็กๆ" เด็กๆจึงอยากรู้จักในหลวงให้มากขึ้นก่อนจะได้ไปเยือน "บ้านของพ่อ" ครูเกดจึงอาสาบอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านที่มีต่อลูกๆอย่างพวกเรา ด้วยความภาคภูมิใจ