เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

สัปดาห์สุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๕๕๗

เปิดฉากสัปดาห์สุนทรภู่ด้วยนิทานหุ่นเชิด เรื่องชีวประวัติของพระสุนทรโวหาร(ภู่) สร้างความอยากรู้ อยากเห็นให้กับเด็กๆ และพร้อมที่จะก้าวสู่โลกแห่งจินตนาการ

พระอภัยมณีนิทานที่พริ้งพรายด้วยจิตนาการของท่านสุนทร ภู่
ที่บรรจงแสดงโดยคณะครูช้างเผือกซึ่งทำให้นิทานกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

ครูทอม แฟนพันธุ์แท้สุนทภู่ และครูออม แฟนพันธุ์แท้นางในวรรณคดี ปรากฎกายคู่กัน
ณ โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ความสนุกสนานจากการเรียนประวัติศาสตร์และนิราศ บทกลอน นิทานไทย
ถูกถ่ายทอดอย่างสละสลวย จากครูผู้รู้จริง รู้แท้แก่เด็กช้างเผือก
เด็กไทยตัวน้อยแต่โอกาสยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้

ขอบพระคุณ พ่อตั้ว(คุณพ่อพี่จีนและน้องเจแปน)แฟนพันธุ์แท้ไมเคิล แจ๊คสัน ที่กรุณาประสานงาน
ขอบพระคุณ ครูทอมและครูออม เป็นอย่างสูง ที่กรุณามาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กช้างเผือก
ให้ได้รู้จัก ท่านสุนทร ภู่ และวรรณคดีไทยมากยิ่งขึ้น

สุนทรภู่57-1
สุนทรภู่57-2
สุนทรภู่57-3
สุนทรภู่57-4
สุนทรภู่57-5