เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

พานดอกไม้ที่บรรจงสรรค์สร้างด้วยมือน้อยๆ ร้อยเรียงความรักที่มีต่อครูไว้ นำมาไหว้ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระคุณครู พิธีไหว้ครูของพวกเราอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นที่ทำให้หัวใจทุกดวงพองโต