เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

นิทรรศการของห้องต้นน้ำ-ไอดิน

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เปิดบ้านช้างเผือก  ชมนิทรรศการเส้นทางการเรียนรู้เด็กๆอนุบาลช้างเผือก

นิทรรศการของห้องต้นน้ำ-ไอดิน  น้องเตรียมอนุบาลและอนุบาล ๑ นำเสนอนิทรรศการ เรื่อง " ทะเล้ ทะเล

“ ทะเล้ ทะเล ”   เริ่มต้นจากช่วงปิดเทอม  คุณครูให้การบ้านเด็กๆในหัวข้อ  " วันหยุดของหนู "  พอเปิดเรียนเด็กได้สะท้อนบอกเล่ากิจกรรมที่ทำในช่วงปิดเทอม และมีความสุขที่ได้เล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวทะเลกับครอบครัว

จากความสนใจของเด็กๆ  เกี่ยวกับเรื่องทะเล  ได้เล่นน้ำทะเล  ได้เห็นสีของน้ำทะเล  สำรวจสิ่งแวดล้อมรอบๆ ทะเล     หนูๆสนุกจึงชอบไปเที่ยวทะเล  จึงนำไปสู่การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนและนิทรรศการ " ทะเล้ ทะเล "  โดยการนำสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมของทะเล  สร้างความสัมพันธ์กับธรรมชาติ หิน ดิน ทรายและน้ำ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๖

เมื่อเริ่มจากความชอบนำมาสู่การบอกเล่านำเสนอความคิดและกิจกรรมที่ตนเองชอบ  ซึ่งช่วยพัฒนาฐานกาย ฐานใจ  ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ห้องต้นน้ำ ไอดิน  ทำให้รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ เห็นใจ  และรู้จักคุณค่าของทรัพยากรรอบตัว  จนกลายเป็นการเรียนรู้ไม่รู้จบ ที่เกิดจากแรงขับเคลื่อนจากภายในของตัวเด็กเอง

นิทรรศการ “ทะเล้ ทะเล”  ในครั้งนี้  มีกิจกรรมทั้งหมด ๔ กิจกรรม  ดังนี้

  • กิจกรรม “โปเล้ โปเล้ โปล่า” บทเพลงแห่งความสุข กิจกรรมสนุกสนานเฮฮาที่หนูได้ทำร่วมกับเพื่อนๆ 
  • กิจกรรม ”ก่อกองทราย” จำลองหาดทราย เรียนรู้ลักษณะของทราย ปั้นเป็นรูปร่างได้หลากหลาย บอกเล่าตามจินตนาการถึงประติมากรรมที่หนูสร้าง
  • กิจกรรม “ทะเลของหนู”  สร้างสีสันแห่งท้องทะเล สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีเดินทางผสมผสานกลายเป็นสีใหม่
  • กิจกรรม “ผจญภัยใต้ท้องทะเล”  กิจกรรมท้าทาย มุดลอด ทรงตัว กระโดดข้ามสิ่งกีดขว้าง เสริมสร้างเชาวน์ปัญญา จับคู่สิ่งของที่เหมือนกัน

เด็กๆ ชวนคุณพ่อคุณแม่เล่นและลงมือทำไปด้วยกัน  สะท้อนให้เห็นพัฒนาการของลูกน้อย  คอยบอกเล่าประสบการณ์การเรียนรู้และแสดงความสามารถผ่านกิจกรรมที่ได้ทำ  เกิดเป็นความภาคภูมิใจและความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว

27-1
18-2
12-3
14-4
9-6
9-5
7-7
6-8
6-9
6-10
6-11
4-12
3-13
2-14
1-15
1-16
17
18
19
20