เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

นิทรรศการของห้องต้นกล้า

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เปิดบ้านช้างเผือก  ชมนิทรรศการเส้นทางการเรียนรู้


วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เปิดบ้านช้างเผือก  ชมนิทรรศการเส้นทางการเรียนรู้เด็กๆอนุบาลช้างเผือก

นิทรรศการของห้องต้นกล้า  พี่อนุบาล ๒  นำเสนอ “นิทรรศการมีชีวิต”  ที่เกิดจากวิถีชีวิตการเรียนรู้ของเด็กห้องต้นกล้าที่เริ่มจากการรู้จักตนเอง ดูแลตนเองจนเกิดเป็นความมั่นใจ  นำไปสู่การเข้าใจผู้อื่น เข้าใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว และต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ  เกิดเป็น My Drive My Education

นิทรรศการมีชีวิต ของพี่ต้นกล้า จัดเป็นฐานการเรียนรู้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมลงมือทำ ดังนี้

  • ฐาน “ทำฮอร์โมนนม” เรียนรู้การผสม นม ไข่  น้ำตาล  ตามสัดส่วน ได้อาหารเสริมให้พืชผักในสวนเป็นอย่างดีฐาน “เรียนรู้เรื่องหญ้า”  สังเกตเปรียบเทียบ  ความเหมือนและแตกต่างของหญ้า แรงบันดาลใจเริ่มต้นมาจาก โครงการข้าว
  • ฐาน “เรียนรู้สระ อา” โดยเชื่อมโยงจากคำว่าหญ้า  บูรณาการภาษาในชีวิตประจำวัน
  • ฐาน “ตำไข่ทำอาหารให้ต้นไม้” อาหารพืชง่ายๆ หาได้จากในครัว
  • ฐาน  “เรียนรู้วิถีชีวิตของลูกอ๊อด”  สัตว์ตัวน้อยในนา เฝ้ามองหาสังเกตการเปลี่ยนแปลงฐาน  “วาดและปักลูกอ๊อด” ความประทับจากสัตว์ในนา นำสู่งานศิลป์ ฝึกสมาธิและการประสานสัมพันธ์มือตา
  • ฐาน  “หั่นผักเพื่อปรุงดิน” เศษพืชเศษผักเหลือใช้ ทำให้เกิดประโยชน์ได้ ช่วยเพิ่มอาหารให้กับดิน
  • ฐาน  “เชฟแห่งปฐพี (ปรุงดิน)” นักปรุงดิน สับๆ คลุกๆ ผสมผักและดิน เพิ่มคุณภาพดินเตรียมพร้อมปลูกผักในแปลง
  • ฐาน  “เรียนรู้การเพิ่มขึ้น”  เลขอะไรบวกกัน แล้วได้เท่ากับ ๕  ช่วยกันค้นหาว่ามีกี่วิธี
  • ฐานกิจกรรมการเรียนรู้สะท้อนวิถีชีวิตพี่อนุบาล ๒  เกิดจากการทำซ้ำ จนเกิดเป็นทักษะ  นำเสนอออกมาผ่านการลงมือทำและบอกเล่าประสบการณ์  เป็นคุณครูตัวน้อยคอยแนะนำวิธีตามวิถีที่เคยทำ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ  แสดงออกด้วยความมั่นใจ  คุณพ่อคุณแม่และคุณครูภูมิใจ  เห็นวิธีการเรียนรู้ของเด็กๆที่หลากหลาย  เชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบตัว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สิ่งที่ลูกได้เรียนรู้และถ่ายทอด เกิดเป็นความรู้ใหม่ของพ่อแม่  เป็นโอกาสดีที่ พ่อ แม่ ครูและเด็กได้ทำงานร่วมกัน  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น  เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
25-1
17-2
11-3
12-4
8-5
8-6
6-7
5-8
5-9
5-10
5-11