เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

งานวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๖ “ด้วยหัวใจแห่งรัก...ของพ่อ”

กิจกรรมถักทอสายสัมพันธ์ที่ให้ลูกได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อพ่อผู้ให้กำเนิด และแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงพ่อของแผ่นดินไทย