เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

งานจิบน้ำสมุนไพรอำลาพลาย วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗

พิธีบายศรีส่งขวัญของพี่รากแก้วรุ่น ๘ สำเร็จการศึกษาจบชั้นอนุบาล ๓ ได้รับประกาศนียบัตร และพิธีผูกข้อมือให้พรแก่ลูกศิษย์ที่จบการศึกษา ให้ได้นำความดีความงามและความรักของพวกเราไปหว่านยังที่อื่นต่อไป