เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

คอนเสิร์ตรากแก้ว ๑๖ “ดนตรีกับธรรมชาติสร้างสรรค์”

เด็กๆได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว ปลูกผัก ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ เดินป่า และการติดตามการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

ทำให้เด็กๆ ประทับใจและนำเรื่องราวมาแต่งเป็นบทเพลง ใส่ท่วงทำนอง บรรเลง เต้นรำด้วยกัน  🎹🥁🎼

เด็กๆ มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการทำงาน  ออกแบบการแสดง ตกแต่งชุด ฉากร่วมกันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ รู้จักการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี 🥁🎭

เด็กทุกคนแสดงความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มกำลัง   แสดงให้เห็นความงดงามของเมล็ดพันธ์ที่ค่อยๆเจริญเติมโต จนกลายเป็นดอกไม้ที่แบ่งบานอย่างเต็มที่  “รากแก้ว ๑๖” อนุบาลช้างเผือก 😄

273853335_4781993661916209_6533978746615616641_n
273840720_4781997811915794_4634314505787242814_n
273859871_4781721701943405_3846685325853753490_n
273881380_4781717965277112_3983906991070966740_n
273901638_4781991858583056_1472879240211226613_n
273888117_4781983961917179_8999939307037615839_n
273911363_4781722521943323_6050079383118875125_n
273923189_4781716121943963_7883634951847521471_n
273932882_4781980765250832_8038640335453980413_n
273924030_4782000461915529_2629808998075017207_n
273940017_4781714521944123_1447498934085858897_n
273955751_4781718881943687_3000524168101605618_n
273974961_4781973848584857_4086827026047749978_n
273980737_4781972341918341_7340353444374346055_n
273998337_4781720365276872_5049909769965753415_n
273993785_4781713625277546_8734784285630341595_n
274030177_4781971741918401_7974279792225867288_n
274012087_4781719241943651_4531446825304034746_n
274053994_4782002458581996_6613276624743055082_n
274045526_4781714188610823_1091571733654622388_n
274061189_4781996445249264_8890044730345448313_n
274068682_4782001211915454_3437223125415577471_n