เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

ครอบครัว น้องไทย

ย่างเข้าปีที่ 2 แล้วที่พ่อกับแม่ แวะเวียนมารับส่ง "ไทย" ที่โรงเรียนได้พบ ได้คุยกับครู กับผู้ปกครอง รวมทั้งได้เล่นกับเพื่อนๆลูก ไปๆมาๆ ก็กลายเป็นอีกสังคมหนึ่งที่อบอุ่นและอบอวลไปด้วยความสุข และความวุ่นวายไปพร้อมๆกัน

ย่างเข้าปีที่ 2 แล้วที่พ่อกับแม่ แวะเวียนมารับส่ง "ไทย" ที่โรงเรียนได้พบ ได้คุยกับครู กับผู้ปกครอง รวมทั้งได้เล่นกับเพื่อนๆลูก ไปๆมาๆ ก็กลายเป็นอีกสังคมหนึ่งที่อบอุ่นและอบอวลไปด้วยความสุข และความวุ่นวายไปพร้อมๆกัน

ไทย