เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

ครอบครัว น้องใจใส

ความประทับใจต่อโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก

เรื่องราวของโรงเรียนที่เลือกให้กับช่วงชีวิตที่สำคัญที่สุดของลูกเริ่มต้นตั้งแต่ท้อง ได้หาข้อมูลเรื่องการท้องต่างๆตามประสาแม่มือใหม่ทั่วไป จนมีข้อมูลผ่านตาเกี่ยวกับระบบการศึกษาแบบต่างๆ จนทราบว่ามีโรงเรียนแนวทางเลือกด้วย ที่ไม่เหมือนการศึกษาทั่วไป จึงตั้งใจไว้ว่าถ้าลูกเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ จะให้เรียนโรงเรียนแนวทางเลือก แม่ไม่ต้องการให้ลูกต้องอ่านออกหรือเขียนได้ตั้งแต่วัยอนุบาล แต่อยากปลูกฝังนิสัย วินัยและพื้นฐานของชีวิต ให้หยั่งลึกในวัยเด็กเสียก่อน หลังจากนั้นได้ลองหาโรงเรียนแนวทางเลือกใกล้บ้านจนได้มาเจอโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก เมื่อได้เข้ามาพูดคุยก็รู้สึกได้ว่า คงจะเลือกโรงเรียนนี้แน่นอน ขณะนั้นใจใสเพิ่งอายุ 1.2 ปี และได้เข้าเรียนจริงๆหลังจากนั้น 1 ปี ใจใสได้เริ่มเข้ามาเรียนในระดับน้ำฟ้าเมื่ออายุได้ 2 ขวบ 2 เดือน

เวลาผ่านไป 2 ปี ตอนนี้ใจใสอยู่ชั้นอนุบาล 2 จากการที่ลูกได้เรียนที่โรงเรียนนี้มาระยะหนึ่งแล้ว รู้สึกดีใจที่ให้ลูกได้เรียนโรงเรียนที่มีคุณครูใส่ใจเด็ก จำเด็กได้ทุกคน คุณครูมีความเป็นครูอย่างแท้จริง ทำให้ครูรู้ถึงอุปนิสัยเด็ก สามารถสังเกตพฤติกรรมเด็กได้อย่างละเอียด คุณครูช่วยแนะนำ ให้คำปรึกษาหรือแจ้งปัญหาทางพฤติกรรมที่พัฒนาตามวัยของลูกได้ตลอด ทำให้พ่อแม่อุ่นใจ มีแนวทางในการเลี้ยงดู ได้เรียนรู้และรับมือกับพัฒนาการทั้งทางดีและไม่ดีของลูก ได้เติบโตในฐานะพ่อแม่ไปพร้อมกันกับลูก

ด้วยการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กได้มีความเป็นเด็กสมวัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง เล่นแบบเป็นธรรมชาติของวัยเด็กจากสิ่งต่างๆรอบตัว ไม่เน้นการสอนแบบให้เด็กเร่งเรียน ที่เน้นให้เด็กอ่านให้ออกเขียนให้ได้อย่างรวดเร็ว แต่เด็กจะได้พัฒนาทักษะทางร่างกายผ่านการเล่น หรือเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มากมายส่งผลให้ลูกและเพื่อนลูก หรือเด็กระดับชั้นอื่นๆ มีความสดใสของวัยเด็กจริงๆ ซึ่งตรงกับใจแม่ ที่ต้องการให้ลูกมีชีวิตช่วงเริ่มต้นของการเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน จนบางครั้งเห็นลูกที่โรงเรียนแล้ว อยากกลับไปเป็นเด็กและได้เรียนที่โรงเรียนแบบนี้บ้าง ตอนนี้ลูกเริ่มเขียนได้ อ่านได้ โดยไม่ได้มาจากการท่อง หรือคัดลายมือ แต่มาจากการซึมซับผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนสอดแทรก ลูกมีความกระตือรือร้นทุกครั้งที่ได้เห็น ได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ แม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการปลูกฝังความกระหายใคร่รู้ อยากเรียนสิ่งใหม่ๆ ต่อไปในอนาคตด้วยตัวของเขาเอง โดยไม่ต้องบังคับ

ที่สำคัญกว่านั้น โรงเรียนจัดให้มีการ “อบรมโรงเรียนพ่อแม่” วิชาที่ไม่เคยเรียน ไม่มีใครสอน และไม่เคยมีใครอยากเรียน ถ้าไม่ได้เป็นพ่อแม่คนจริงๆ การเป็นพ่อแม่ไม่ยาก แต่การจะเป็นพ่อแม่ที่สามารถเลี้ยงคนให้เติบโตมาเป็นคนดีได้ยากมาก แค่ประสบการณ์ที่เราเคยได้รับมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่เราอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องศึกษาเพิ่มเติมทั้งจากหนังสือ เวปเพจการเลี้ยงลูก คู่มือต่างๆ แต่มันเป็นเพียงแค่ทฤษฎี ในความเป็นจริง การจะปฏิบัติต่อลูกอย่างไร  บางทีพ่อแม่ก็ต้องมีครูช่วยแนะนำด้วยเช่นกัน การจะส่งเสริม พัฒนาเด็กคนหนึ่งให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือจากบ้านและโรงเรียนควบคู่ไปด้วยกัน ถึงจะได้ผลดี

ปัจจุบัน การเรียนแนวทางเลือก กำลังได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการหาข้อมูลหรือจากการได้ยินจากคำบอกเล่าของคนรู้จัก ดีใจที่จะมีเด็กส่วนหนึ่งจะมีโอกาสเติบโต มีประสบการณ์ชีวิตช่วงวัยเด็กในโรงเรียนแนวทางเลือก ที่เลือกใส่ใจจิตใจเด็กก่อนวิชาการ ดีใจที่มีผู้ปกครองมากขึ้นที่ใส่ใจเลือกโรงเรียนในแนวทางที่ไม่เหมือนใครให้ลูก เด็กจะได้เติบโตด้วยจิตใจที่เติมเต็ม ได้รับความอบอุ่นจากการดูแลของครู ทำให้”ชีวิตวัยเด็กเป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติของเด็กจริงๆ” ขอบคุณและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวช้างเผือกค่ะ

 

แม่อ้อย (Motion Graphic) พ่อบอย (Editor)
บริษัท เอ็นดอร์ฟิน โพสต์ โปรดักชั่น จำกัด
ครอบครัวเด็กหญิงใจใส  รัชตวงศ์พิพัฒน์  ห้องต้นกล้า ๒
กันยายน  ๒๕๕๘

ครอบครัวใจใส-l