เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

ครอบครัว น้องเดซี่

ความประทับใจที่มีต่ออนุบาลช้างเผือก

เป้าหมายของการเลี้ยงลูกของครอบครัวเรา คือ ลูกมีความสุข เติบโตตามธรรมชาติ มีจิตใจเมตตา ทัศนคติบวก สามารถปรับตัวได้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ดั่งใจและไม่ได้ดั่งใจ มีความกล้า เป็นผู้นำและสามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้ด้วย ช่วยเหลือตนเองได้มากตามวัย มีศีลธรรมนำชีวิต ทั้งหมดนี้คือพื้นฐานที่เราเชื่อว่า ลูกจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อยู่รอดในสังคมและช่วยเหลือผู้อื่นได้

ซึ่งกว่าเราจะหาโรงเรียนที่มีอุดมการณ์และทัศนคติตรงกันกับสิ่งที่เรากำลังปลูกฝังลูกก็ใช้เวลาหลายปี และรู้สึกตัดสินใจได้ถูกต้องที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปยิ่งมั่นใจ สิ่งที่ครอบครัวเราได้รับกลับมาจากโรงเรียนมันมากยิ่งกว่าสิ่งที่เราคาดหวังจากโรงเรียน ณ ตอนแรก ทุกกิจกรรมและระเบียบของโรงเรียนมีเหตุ มีผล ที่คิดมาอย่างดีแล้ว และตรงใจกับครอบครัวเรามาก
นอกจากนั้นคุณครูและบุคคลากรมิใช่เพียงคุณครูของลูกเราเท่านั้น แต่นับว่าเป็นคุณครูของเราทั้งครอบครัว เพราะเราได้รับความรู้และประสบการณ์การเลี้ยงดูลูกจากโรงเรียนพ่อแม่อีกด้วย ครอบครัวช้างเผือกเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น นับว่าเป็นบ้านหลังที่สองของเราเลยค่ะ

 

ครอบครัวน้องเดซี่  เด็กหญิง ธาริสา กุลชล  
อนุบาล ๒ ห้องต้นกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
รฐชนก กุลชล (แม่ไอติม)
อาชีพ Real Estate Consultant บริษัท Incube Realty จำกัด / Online Distributor บริษัท Amway (ประเทศไทย) จำกัด
ธาริน กุลชล (พ่อดุ๊ก)
อาชีพ Event Organizer บริษัท Hidalgo / Online Distributor บริษัท Amway (ประเทศไทย) จำกัด

เดซี่