เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

ครอบครัว น้องอมยิ้ม

ความประทับใจที่มีต่ออนุบาลช้างเผือก

ตอบโจทย์ สิ่งที่พ่อแม่คิด คือ “ไม่คาดหวังกับลูก” และ “ให้ลูกรู้จักตัวเอง ดูแลตัวเองได้ และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้” เพราะเราไม่รู่ว่าอีกสิบปียี่สิบปีที่ลูกโตขึ้นโลกนี้จะหมุนไปขนาดไหน..

คุณแม่และคุณพ่อรับรู้ถึงความน่ารักของคุณครูทุกท่าน คำพูดที่ใช้ คือการสื่อสารกับเด็กแบบผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ประทับใจ ภาษาทั้งสุภาพน่ารัก ไม่มีการตัดสิน ไม่ชี้นำ และให้อิสระในความคิดและแสดงออก น้องอมยิ้มสามารถสะท้อนความรู้สึกตัวเองได้ดีมาก และกล้ายอมรับความรู้สึกของตัวเอง เช่น หนูเสียใจมาก

เรื่องเล็กๆที่ทำให้ประทับใจ คือเป็นโรงเรียนที่ให้เด็กออกกำลังกายตอนเช้าครึ่งชั่วโมงเรียกเหงื่อและรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะตามวัย น้องอมยิ้มมีความสุขที่ได้ไปโรงเรียน และรู้จักตัวเองมากขึ้น และแม่รู้สึกว่าลูกอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ซึ่งจริงๆแล้วเป็นมากกว่าโรงเรียนของลูกนะคะ เพราะกลายเป็นโรงเรียนของพ่อแม่ด้วย พ่อแม่มีส่วนร่วมมากในกิจกรรมต่างๆ และให้พ่อแม่เป็นครูในหัวข้อ อาชีพในฝัน เป็นการเปิดโลกทรรศน์ให้ลูก ได้รู้ว่าอาชีพมีหลากหลายมาก และเชื่อมโยงกับชีวิตเราอย่างไร

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือน้องอมยิ้มมีความสุขที่ได้ไปโรงเรียน ได้เรียนรู้ และแสดงออกตัวตนของน้องค่ะ ขอบคุณคุณครูทุกท่านมากๆค่ะที่ช่วยดูแลน้องเป็นอย่างดี ใส่ใจในรายละเอียดของเด็กๆทุกคนได้ดีมากๆค่ะ

ครอบครัวเด็กหญิงธัญจิรา  อภิวัฒนาพงศ์ (น้องอมยิ้ม) 
อนุบาล ๒ ห้องต้นกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คุณแม่ผึ้ง ผานิต อร่ามกุล
Co-Founder & Managing Director Thrive Wellness Clinic และ Manager Yim Bangkok Hotel
คุณพ่อเต็ม โชติรัตน์ อภิวัฒนาพงศ์
Owner ร้านขวดยินดี 2018
Founder & Managing Director Yim Krabi

อมยิ้ม2