เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

ครอบครัว น้องนีร และ น้องภาม

ความรัก และความอบอุ่น คือรากฐานของครอบครัว ครอบครัวเราสอนให้นีรและภาม รักตัวเอง รักครอบครัว รักครู รักเพื่อน รักโลกของเรา เพราะเราเชื่อวานทุกคนมีความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน โลกนี้ก็จะมีแต่ความสุขและสันติภาพ

ความรัก และความอบอุ่น คือรากฐานของครอบครัว ครอบครัวเราสอนให้นีรและภาม รักตัวเอง รักครอบครัว รักครู รักเพื่อน รักโลกของเรา เพราะเราเชื่อวานทุกคนมีความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน โลกนี้ก็จะมีแต่ความสุขและสันติภาพ

นีร