เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

ครอบครัว น้องตินติน

ติน ติน เป็นลูกและหลานคนแรกของทั้งสองครอบครัว ไม่ต้องบอกเลยว่าท่วมท้นไปด้วยคนรัก ในความปลาบปลื้มใจก็มีความกังวลใจอยู่บ้างเหมือนๆกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายๆท่าน การเลี้ยงลูกคนแรก จึงพึ่งพาตำรา นานาภาษา และความรู้ความเห็นจากหลายๆท่าน

ติน ติน เป็นลูกและหลานคนแรกของทั้งสองครอบครัว ไม่ต้องบอกเลยว่าท่วมท้นไปด้วยคนรัก ในความปลาบปลื้มใจก็มีความกังวลใจอยู่บ้างเหมือนๆกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายๆท่าน การเลี้ยงลูกคนแรก จึงพึ่งพาตำรา นานาภาษา และความรู้ความเห็นจากหลายๆท่าน

ติน1