เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

ครอบครัว น้องขิม

สำหรับครอบครัวเรา คิดว่าสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่เริ่มก็คือปลูกฝังให้เกิดความใฝ่รู้ และใฝ่ดี เราพยายามปลูกฝังความใฝ่รู้ให้กับลูกเรานั้นก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว โดยผ่านกิจกรรมแระจำวันสิ่งที่พบเห็นรอบตัว

ครอบครัวปรีชานนท์ "น้องขิม" หนึ่งในสมาชิกช้างเผือก

เมื่อเป็นคนรอบรู้ เป็นคนเก่งแล้ว ที่สำคัญ กว่านั้นคือต้องเป็นคนดีด้วยเด็กควรมี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สามารถเป็นผู้ให้ต่อ คนรอบข้างคุณค่าของคนคือการทำประโยชน์ ต่อส่วนรวม เมื่อขับรถพาลูกไปไหนต่อไหน เราก็พยายามให้ลูกมองไปรอบๆเพื่อให้เห็น ความหลากหลายของสังคม และให้ลูกรู้ถึง ความเข้าใจ การเรียนรู้ของเด็กมิได้จำกัด อยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น ลองมองไป รอบๆสิ...ทุกอย่างล้วนมีสิ่งที่น่าสนใจให้ ค้นหาและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

สำหรับครอบครัวเรา คิดว่าสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่เริ่มก็คือปลูกฝังให้เกิด ความใฝ่รู้ และไฝ่ดี เราพยายามปลูกฝังความใฝ่รู้ให้กับลูกเรานั้นก็เพื่อให้เกิดการพัฒนา และสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว โดยผ่านกิจกรรมประจำวันสิ่งที่พบเห็นรอบตัว ล้วนเป็นสิ่งที่น่าคิด ชวนสงสัย

เมื่อเด็กพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้น เด็กก็จะพบว่าสิ่งต่างๆล้วนมีเหตุผลมีคำอธิบายอยู่ในตัว อย่างเช่นเวลาเราเห็นเครื่องบิน บนท้องฟ้า เราก็จะถามขิมว่าเครื่องบินมันลอยได้เพราะอะไร เมื่อให้ขิมได้ลองคิดหา เหตุผลและได้อธิบายความคิดของเขาแล้ว เราก็อธิบายเหตุผลที่แท้จริงและพยายาม แนะนำช่วยเหลือให้เขาได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆรอบตัว

โลกกว้างคือห้องเรียนอันไร้ขอบเขตของลูก

หรือวันหนึ่งคุณแม่พาขิมไปที่ทำงาน ไปนั่งเรียนในห้องเรียนของคุณแม่ น้องขิมสนุกทั้งวัน และก็ได้เรียนรู้ว่าคุณแม่มีอาชีพอะไร ทำอะไร และห้องเรียนของแม่ต่างจากของลูก อย่างไรบ้าง เห็นอกเห็นใจต่อคนอื่นที่อาจลำบากกว่าเรา

เมื่อวันก่อนคุณพ่อได้พาชิม ไปสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ก็เป็นโอกาสที่จะอธิบายให้ขิมเห็นถึงคุณค่าของความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมื่อชิมกลับมาที่บ้าน ขิมก็มาเล่าให้คุณแม่ฟังถึงน้องคนหนึ่งด้วย ความเห็นใจและตั้งใจจะกลับไปพบน้องคนนั้นอีก เราเชื่อว่า หากชิมรู้จักที่จะให้ เขาก็ จะเป็นที่รักของคนอื่น และเป็นคนดีของสังคมด้วย


ผศ.ดร.การดี ปรีชานนท์
ผู้ช่วยอธิการบตีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์ - การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
พิธีกรรายการ จับเงินชนทอง ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 น และพิธีกรรายการ ข่าวข้นคนข่าว ทางโมเดิร้นไนน์ทีวี

ดร.สีรง ปรีชานนท์
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1-ขิม