เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

กีฬาสี “แม่คือผู้สร้างสมดุลให้แก่ลูก”

กิจกรรมที่เน้นความรักความสามัคคี และการแสดงออกร่วมกันของแม่และลูก (พ่อด้วย) ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อแพ้หรือชนะแต่เป็นการเล่นที่ทำให้เรารักกันยิ่งกว่าเดิม