เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

กีฬาสีวันแม่ ๒๕๕๘ “แม่คือผู้นำแห่งไทยวัฒนธรรม”

กีฬาสีวันแม่ ที่โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก บรรจงจัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภัคดีต่อ สมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ “แม่ผู้มีพระคุณ” ทักทอใยรักของครอบครัวให้อบอุ่นและมั่นคง

ความร่วมมือร่วมใจของผู้ปกครอง อันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่ร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีให้เด็ก ๆ ได้อาศัยอยู่ เติบโต และงอกงาม

พี่รากแก้วระดับชั้น อนุบาล ๓ เป็นตัวแทนแต่ละสีนำขบวนพาเหรด

ตัวแทนผู้เชิญธงสีและวิ่งคบเพลิง นำอุปกรณ์มาประดับแท่น ด้วยความภาคภูมิใจ

เด็กๆร่วมกันร้องเพลง “รักแม่เท่าฟ้า” เพื่อบอกแม่ว่าพวกเรารักแม่มากเพียงใด พร้อมมอบการ์ดวันแม่ที่ประดิษฐ์ด้วยสองมือน้อยกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่

ฐาน “จับมือไว้และไปด้วยกัน” กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกที่ต้องอาศัย ความเข้าใจกันจริงๆ ถึงจะพากันและกันไปสู่เส้นชัยได้

ฐาน “แม่ลูกประคองรัก” (พ่อด้วย) กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครอบครัวสามัคคีกัน รับฟังซึ่งกันและกันจึงจะสามารถผ่านอุปสรรคไปได้

ทดลองพลังแห่งความรัก สุดท้ายก็ชนะด้วยกันทุกคนเลย ไม่มีพลังใดจะยิ่งใหญ่เท่าพลังความรักของแม่อีกแล้ว

พลังความรักของแม่ ที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อ”ลูก” มีรึที่ พ่อจะยอมน้อยหน้า เพราะความรักของพ่อก็ไม่น้อยไปกว่าแม่เช่นกัน

กีฬาสีจบลงบนความสุขที่เอ่อล้นเต็มทุกห้องหัวใจของครอบครัวช้างเผือก ทุกคนคือผู้ชนะของเรา

ขอบคุณความรักและความปรารถนาดี พลังใจและพลังกาย ที่ช่วยกันสร้างสังคมแห่งนี้ให้มีแต่ความสุขเสมอมา

กีฬาสี58-2
กีฬาสี58-1
กีฬาสี58-4
กีฬาสี58-3
กีฬาสี58-5
กีฬาสี58-6
กีฬาสี58-7
กีฬาสี58-8
กีฬาสี58-9
กีฬาสี58-10
กีฬาสี58-12
กีฬาสี58-11
กีฬาสี58-13
กีฬาสี58-14