เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

กิจกรรมเปิดบ้าน ครั้งที่ 1 ปี 2567

ช้างเผือกเปิดบ้าน วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 อากาศแจ่มใส

ท้องฟ้าเป็นใจให้ช้างเผือกเปิดบ้านต้อนรับพ่อแม่ ปู่ยา ตายาย มาเยี่ยมชมบ้านเรือน มาเล่นกับลูกหลานเพื่อให้เห็นแนวทางการเรียนรู้ วิถีการฝึกทักษะชีวิต กิจวัตรประจำวัน การร่วมเล่นและทำกิจกรรมกับลูกๆ เป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ได้เห็นวิธีการสื่อสารระหว่างครูกับเด็ก  ได้เห็นวิธีการเล่นกับลูกของแต่ละครอบครัวด้วยเช่นกัน

#ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจและร่วมกิจกรรมกับลูกช้างเผือกค่ะ พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

#อนุบาลช้างเผือกเปิดบ้านครั้งที่ 1

LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_2
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_3
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_4
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_5
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_6
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_7
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_8
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_9
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_10
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_11
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_12
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_13
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_14
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_15
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_16
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_17
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_18
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_19
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_20
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_21
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_22
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_23
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_24
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_25
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_26
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_27
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_28
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_29
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_30
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_31
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_32
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_33
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_34
LINE_ALBUM_เปิดบ้าน ครั้งที่ 1_240611_1