เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

การแสดงดนตรีและการเคลื่อนไหว ห้องต้นน้ำ-ไอดิน .... ชุด "ทะเลแสนงาม”

เด็กๆ ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานเรื่อง "อะไรอยู่ในทะเล" เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องทะเล ที่มีขยะอยู่ในทะเลเต็มไปหมด 🦀 ทำให้สัตว์ได้รับความเดือดร้อน

และทุกคนหวังว่าวันหนึ่ง ท้องทะเลจะกลับมาสวยงามดังเดิม  เด็กๆได้รู้จัก ชื่อและลักษณะของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด🐬 ที่ต้องช่วยกันดูแลอย่างพึ่งพาอาศัยกัน🦞🦑

จากนิทานเรื่องนี้ ทำให้เด็กๆมีความสนใจว่า น้ำทะเลมาจากไหน และเด็กเรียนรู้ว่าน้ำทะเลมาจากสายฝนที่ตกลงไหลลงสู่ทะเล

บทเพลงและกิจกรรมการละเล่นต่างๆ มาจากกิจกรรมในชั้นเรียน  และนำมาร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราวการละเล่นในครั้งนี้

271801080_4769938696455039_2311050558032358615_n
273489908_4769938499788392_587140990210226841_n
273544681_4769937953121780_608661034674027066_n
273554413_4769940776454831_8462218053218644108_n
273554565_4769976253117950_2708359413182430937_n
273557109_4769937516455157_2618321894371119222_n
273564367_4769967249785517_2691020837007346150_n
273567746_4769939386454970_6570459166253128218_n
1-273609260_4769965366452372_5942855711766894882_n
1-273586520_4769946313120944_1728318005266133184_n
273612340_4769975359784706_2197745878436146375_n
273633475_4769956556453253_1840772310958071270_n
273642072_4769941809788061_6054034469094523212_n
273658856_4769940366454872_2757735834787660619_n
273686435_4769940596454849_829854440025451753_n
273707086_4769957316453177_7505728262963678313_n
273716327_4769939886454920_4522285139174195109_n
273751486_4769937319788510_4439451034471489984_n
273767560_4769938979788344_7103221614319298699_n
ไอดิน ลงเฟส