เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

การละครสร้างสรรค์ ห้องต้นกล้า​ เรื่อง​ "หมู่บ้านต้นกล้าผจญภัยกองขยะ"

ละครของพี่ต้นกล้า เริ่มต้นจากนิทานหลายเรื่อง ที่อยู่ในใจของเด็กๆ ผสมผสานกับประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและจากทุกหนทุกแห่ง

แล้วนำมาเล่าสู่กันฟังช่วยกันแต่งเรื่องราว​ คิดแก้ปัญหาขยะ 🗑ในโลกนี้ที่เกิดขึ้น ในเนื้อหาของนิทานที่เด็กๆช่วยกันแต่งบอกเล่าพวกเราผ่านละครในวันนี้

นอกจากนี้เด็กๆได้ร่วมกันใส่ตัวละครที่ตนเองชื่นชอบลงไปในเรื่องราว  ออกแบบและช่วยกันทำอุปกรณ์การแสดง ที่เกิดจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 🐙 ลงมือทำด้วยความพยายามและตั้งใจ จนมาเป็นละครสร้างสรรค์น่ารักๆของพี่ห้องต้นกล้าในวันนี้ค่ะ🏡

(2)
1-(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(11)
(9)
(13)
(12)
(15)
(14)
(17)
(16)
(18)
(19)
(21)
(20)
(23)
(22)