เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

วิถีวัฒนธรรม

Family Trip ครั้งที่ 9 "เอาใจเขา(ใหญ่)มาใส่ใจเรา"

Family Trip ครั้งที่ 9 "เอาใจเขา(ใหญ่)มาใส่ใจเรา"

เยี่ยมชมการปลูกผักแบบ Organic ณ คลีนฟาร์ม สระบุรี
นอกจากจะได้ความรู้เรื่องประโยชน์ของผัก ยังได้สนุกกับการปลูกเมล็ดทานตะวันงอกด้วย
อิ่มอร่อยกับผักไร้สารพิษที่ติดใจกันทุกคน
โบนันซ่าสถานที่จัดกิจกรรมของครอบครัวช้างเผือก
กิจกรรมช้างเผือกที่หลอมรวมทุกครอบครัวให้เป็นหนึ่ง ที่ต้องใช้ทั้งจินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ และความเชื่อมั่นของพ่อ แม่ ลูกที่ต้องร่วมมือกัน
การแสดงความรักและความสนิทสนม ที่ผู้ปกครองและเด็กๆมีให้กับครูช้างเผือก
Cowboy Night ในคืนเดือนเพ็ญ
สนุกสุขสรรค์กับกิจกรรมแบบช้างเผือกในบรรยากาศ Cowboy & Cowgirl
โยคะยาวเช้าโดยวิทยากรพิเศษ นพ.บัญชา แดงเนียม
เสวนาการดูแลสุขภาพครอบครัว หัวข้อ “โรคที่ พ่อแม่ทำ”
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ นพ.บัญชา แดงเนียม
เสวนาภาษาช้างเผือก หัวข้อ “ครอบครัวหล่อเลี้ยงด้วยความรัก”
กิจกรรมปิดท้าย family trip ครั้งที่๙ ด้วยหัวใจอิ่มเอม