เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

วิถีวัฒนธรรม

Family Trip ครั้งที่ 4 Changphueak Save the earth

Family Trip ครั้งที่ 4 Changphueak Save the earth

23 - 24 สิงหาคม 2551 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

สอนลูกเป็นผู้พิทักษ์และเป็นผู้ให้...แก่สังคม
 
เชื่อหรือไม่ การใช้เวลาอบรมเลี้ยงลูกของพ่อแม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั้งเรา และลูกก็สามารถ เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ เพราะถ้ามองดูการใช้ชีวิตของผู้ใหญ่ทุกวันนี้ผ่านสายตาคู่เล็กๆ ก็จะเห็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว!....

เมื่อเป็นเช่นนี้ ขบวนการอนุบาลช้างเผือกพิทักษ์โลกจึงไม่รีรอ มุ่งหน้าสู่พื้นที่อุดมสมบูรณ์แวดล้อมด้วยธรรมชาติเพื่อสร้างบรรยากาศ ให้เด็กๆได้ซึมซับความงามและปลูกจิตสำนึกให้กับทุกครอบครัวให้ได้เข้าใจและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยเน้นความสมัครสมานสามัคคีทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ