เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

วิถีวัฒนธรรม

โครงการ ตลาดนัดสีเขียว

โครงการ ตลาดนัดสีเขียว

ในสังคมของทุกวันนี้เราต้องพบกับสภาพสภาวะทางอากาศ อาหารและอารมณ์ที่ค่อนข้างบิบรัด เร่งรีบ

ชีวิตประจำวันของเรา ทำให้เกิดการรณรงค์เรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ อาหารปลอดสารพิษมากขึ้น กระตุ้นการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการลดขยะประเภทพลาสติก

 

หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น