เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

วิถีวัฒนธรรม

โครงการ ช้างเผือกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โครงการ ช้างเผือกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ก๊วนชวนทำดี "ช้างเผือกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" หน่วย บทเรียนแห่งสายน้ำ เด็กๆได้เรียนรู้ถึงกระบวนการขัดแยกประเภทสิ่งของที่มีความจำเป็นต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ส่งเสริมให้เด็กๆเป็นผู้เอื่อเฝื้อ และมีจิตอาสาเรียนรู้ถึงการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น