เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

วิถีวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยในวัยอนุบาล กลุ่มประชานนักเรียนรุ่น ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ประชาธิปไตยในวัยอนุบาล กลุ่มประชานนักเรียนรุ่น ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ประชาธิปไตยในวัยอนุบาล กลุ่มประชานนักเรียนรุ่น ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียน เด็ก ๆได้มีการวางแผนเลือกหัวหน้า รองหัวหน้ำา และกณะกรรมการพรรค หลังจากที่ได้หัวหน้า รองหัวหน้า และคณ กรรมการพรรดแล้ว เด็กๆก็ได้ทำป้ายหาเสียงกันอย่างตั้งใจ

ก่อนเลือกตั้งกลุ่มประธานนักเรียนทำการหาเสียงกับน้อง ๆ เด็ก ๆ รู้สึกตื่นเต้นมาก  เมื่อถึงวันเลือกตั้ง เด็ก ๆ ทุกคนมีความกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษ   เมื่อถึงเวลานับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้งเด็ก ๆ ทุกคนตื่นเต้นกันมาก ลุ้นกันใหญ่ว่าพื้คนไหนจะได้เป็นประธานนักเรียน มีผู้ปกครองร่วมเป็นสักขีพยานและให้กำลังใจเล็กๆ

ถึงผลจะออกมาว่า พรรดหนูทำ ไม่เป็นผู้ที่ถูกรับเลือก แต่พรรคก็ชนะใจทุกคน เพราะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจทำงานด้วยกัน