เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

วิถีวัฒนธรรม

ช้างเผือกเสวนา กับ ศ.ระพี สาคริก และ คุณอุ้ม สิริยากร พุกกะเวส

ช้างเผือกเสวนา กับ ศ.ระพี สาคริก และ คุณอุ้ม สิริยากร พุกกะเวส

หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น