เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

วิถีวัฒนธรรม

การปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

การปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ปฐมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างเต็มเปี่ยม ทุกคนพร้อมใจกันแปลงร่างเป็นเด็กอนุบาล ร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และได้เรียนรู้ว่าลูกๆเราเขาเรียนกันอย่างไร