เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

ศิษย์เก่า

อิงค์ : อิงค์วีรินทร์ เสียมหาญ

สอบติดคณะบริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบติดคณะบริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อิงค์เมื่อสมัยเรียนอนุบาลช้างเผือก เป็นเด็กเรียบร้อย พูดจาไพเราะบุคลิกสุขุม มีรอยยิ้มน้อยๆปรากฎบนในหน้าเสมอ ร่วมทำกิจกรรมทุกอย่างกับเพื่อนๆได้อย่างกลมเกลียว มีภาวะผู้นำ ชอบทำกิจกรรมจิตอาสา จนเป็นที่รักของทุกคนค่ะ


จวบจนเติบใหญ่ เดิมอิงค์เรียนสายวิทย์ มีความปรารถนาด้านการแพทย์ การเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ก็เริ่มค้นพบตนเองใน ม.6 จึงเริ่มเบนเข็มมาด้านรัฐศาสตร์ และสุดท้ายลงตัวที่การบริหารธุรกิจ การตลาด

อิงค์เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึงการแข่งขันด้านศิลปะระดับกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่อิงค์ภูมิใจใน ร.ร. คือการได้รับเลือกตั้งเป็นสภานักเรียนสองสมัย และผลักดันนโยบายต่างๆ อาทิ บัตรนักเรียนอัจฉริยะ จนถึงการรณรงค์การสวมชุดไปรเวทไป ร.ร.ในหนึ่งวันต่อสัปดาห์ ฯลฯ นับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ตัวจริงค่ะ

คุณครูยินดีกับความงอกงามของพี่อิงค์ทั้งด้านชีวิต ด้านวิชาการและ การรู้จักตัวเอง ขอให้หนูประสบความสำเร็จสมดังตั้งใจนะคะ

ขอร่วมภาคภูมิใจไปกับคุณพ่อและคุณแม่ ที่ลูกสาวเป็นเด็กดีและสามารถขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างงดงามค่ะ

(จากคุณพ่อ : ขอบคุณครูอั๋น ครูเกด และคุณครูทุกท่านของอนุบาลช้างเผือก ที่หล่อหลอมจุดเริ่มต้น ปฐมบทแห่งเรียนรู้ ให้เด็กๆเดินสู่ทางช้างเผือกอย่างมั่นใจและอิสระ กล้าคิด กล้าทำ กล้ายอมรับ และกล้าที่จะแพ้ ขอบคุณจากใจครอบครัวเสียมหาญครับ)

การศึกษา

  • อนุบาลช้างเผือก
  • โรงเรียนสาธิตพัฒนา
  • Kids' Academy International 
  • Ascot international school