เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

ศิษย์เก่า

ลิปดา : ณิชารีย์ วารุณประภา

นักเรียนโรงเรียรสาธิตฯปทุมวัน  สอบติด คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักเรียนโรงเรียรสาธิตฯปทุมวัน สอบติด คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่ลิปดา เมื่อตอนเป็นเด็กช้างเผือก เธอสดใสร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส พลังงานมากล้น ชอบกิจกรรม adventure เรียกว่า หน้าหวาน แต่ ขาลุยค่า


คุณครูขอให้พี่ลิปดาก้าวหน้าในการเรียนรู้ ทั้งประสบการณ์ชีวิต วิชาการ และ ดึงรากฐานการคิดดี สู่การปฏิบัติที่ถึงพร้อมนะคะ ขอร่วมภาคภูมิใจไปกับคุณพ่อคุณแม่ และครอบครัวพี่ลิปดาอย่างที่สุดค่ะ