เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

ศิษย์เก่า

ปกป้อง : ชิษณุพงศ์ ใจนา

กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ที่ Technische Universität Berlin ประเทศเยอรมัน

กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ที่ Technische Universität Berlin ประเทศเยอรมัน


เมื่อเป็นเด็กช้างเผือก ปกป้องเป็นนักเรียนรู้ที่กระตือรือร้น มีความคล่องแคล่วสูงปรี๊ดทั้งการคิดและลงมือทำ สนใจการสำรวจและทดลองเพื่อหาคำตอบ เชี่ยวชาญการสืบค้นจากตำรา จนสามารถอ่านหนังสือได้คล่องทั้งไทยและอังกฤษตั้งแต่อยู่ห้องไอดิน ระดับชั้นอ.1 มักชวนเพื่อนพี่น้องในโรงเรียนมานั่งฟังนิทานที่ปกป้องจะเล่า  ความสนใจใฝ่รู้และชอบท้าทายความสารถตัวเอง ส่งผลให้พี่ปกป้องเมื่อโตขึ้น สร้างผลงานไว้มากมาย เช่น การเป็นนักพากษ์การ์ตูนชื่อดัง ตั้งแต่อยู่ ป.3 , นักแข่งจักรยาน , นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและนักออกแบบนวัตกรรมมือสมัครเล่นที่ส่งประกวดระดับโลก 


คุณครูภูมิใจในตัวพี่ปกป้องมากและขอเฝ้าติดตามวิถีการขับเคลื่อนชีวิตของลูกอย่างใจจดจ่อ ขอให้การเปิดโลกกว้างในครั้งนี้ที่ประเทศเยอรมัน ส่งผลให้ปกป้องค้นพบศักยภาพสูงสุดและเบิกบานในการใช้ชีวิตนะคะ
ขอร่วมภาคภูมิใจไปกับคุณแม่คุณพ่อและครอบครัวของพี่ปกป้องในความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งอันงดงามนี้อย่างที่สุดค่ะ

การศึกษา

  • ป.1-ป.6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว (นร.ทุน)
  • ม.1-ม.3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โครงการ English Program
  • ม.4-ม.6 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว. (นร.ทุน)