เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

ศิษย์เก่า

นีร : นีร ธนพัฒนากุล

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่กำลังจะก้าวไปศึกษาต่อในรั้วจามจุรี  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังจะก้าวไปศึกษาต่อในรั้วจามจุรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นีร เมื่อสมัยเรียนอนุบาลช้างเผือก เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ว่าจะทำอะไร มีอารมณ์ศิลปินมากๆ จะมีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างชัด รักงานศิลปะอย่างยิ่งยวด ... สมาธิจึงดีมาก ส่งผลให้การเรียนดีไปด้วยค่ะ


คุณครูภูมิใจในตัวหนูและครอบครัวมากค่ะ ขอให้นีรประสบความสำเร็จสมดังตั้งใจทุกประการ มีความเบิกบานกับทางเลือก พบกัลยาณมิตรที่นำพาให้หนูเจริญรอบทุกด้านนะคะ

ด้วยรักค่ะ