เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

ศิษย์เก่า

นีร ธนพัฒนากุล (ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓) ปัจจุบันศึกษาชั้น ม.๔ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันทดลองเรียน เราได้รู้จักผู้ปกครองที่จะเริ่มเรียนพร้อมกันรุ่นที่ 1-3 ทั้งหมด สิบกว่าคน เราต่างมองหน้ากันด้วยสายตาที่สงสัยว่า นักเรียนแค่นี้โรงเรียนจะไปรอดไหม

วันทดลองเรียน เราได้รู้จักผู้ปกครองที่จะเริ่มเรียนพร้อมกันรุ่นที่ 1-3 ทั้งหมด สิบกว่าคน เราต่างมองหน้ากันด้วยสายตาที่สงสัยว่า นักเรียนแค่นี้โรงเรียนจะไปรอดไหม

มนุษย์ เป็นสัตว์สังคม  มิอาจอยู่โดดเดี่ยวได้  การมีชีวิตที่ดีนอกจากเราต้องทำตัวเองให้ดีแล้ว ปัจจัยที่สำคัญยิ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือ "สังคมรอบตัว"  ด้วยการเห็นความสำคัญเช่นนี้ เราจึงเลือก "โรงเรียนแรก"  ในชีวิตของลูกเราทั้งสองคน จากสังคมของโรงเรียน  อันประกอบไปด้วย เจ้าของโรงเรียน คุณครู เจ้าหน้าที่โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองของนักเรียน  วันที่เราตัดสินใจเลือกอนุบาลช้างเผือกให้ลูก   ยังมีเด็กสมัครเรียนไม่ถึง 10 คน  แต่เราเลือกที่นี่เพราะเห็นความมุ่งมั่น  และสัมผัสถึงพลังศรัทธาของครูเกด ครูอั๋น ครูอรและครูขวัญ  เราจึงเลือกโรงเรียนนี้  ทั้งๆ ที่นักเรียน ก็น้อย ห้องเรียนก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จ

วันทดลองเรียน เราได้รู้จักผู้ปกครองที่จะเริ่มเรียนพร้อมกันรุ่นที่ 1-3 ทั้งหมด สิบกว่าคน เราต่างมองหน้ากันด้วยสายตาที่สงสัยว่า นักเรียนแค่นี้โรงเรียนจะไปรอดไหม  เมื่อเราได้พูดคุยกับผู้ปกครองที่มางาน  คู่แรกที่เราคุยด้วยคือพ่อสุทน และแม่นิด  พ่อแม่ของพอใจงามเพื่อนหญิงสนิทที่สุด ของ นีร  เราไม่คิดจะหาโรงเรียนใหม่ให้ลูกเพราะเราอยากให้มีโรงเรียนแบบอนุบาลช้างเผือก  ในย่านลาดพร้าวแถวบ้านเรา  เพราะ.."สังคมดี ไม่มีขาย อยากได้  เราต้องช่วยกันสร้าง" กลุ่มผู้ปกครอง  ให้ความร่วมมือ โรงเรียนทุกด้านตามความถนัดวิชาชีพ ของพ่อแม่  แบบสุดตัว  จึงทำให้ ครอบครัว คุณครู กลายเป็นเพื่อนรักและสนิทกันยิ่งกว่าญาติ  14  ปี  ที่ผ่านร้อน ฝน หนาว อนุบาลช้างเผือก พิสูจน์แล้วว่ามิใช่เป็นเพียงแค่โรงเรียนอนุบาล  แต่เป็นสังคมที่ดีที่สุดของลูกและครอบครัวเรา


นีร ธนพัฒนากุล  (ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓)  
ปัจจุบันศึกษาชั้น ม.๔  
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาม ธนพัฒนากุล  (ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๕)  
ปัจจุบันศึกษาชั้น ม.๒
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ่อไก่ (ธีรศักดิ์ ธนพัฒนากุล)
แม่จา (จารุวรรณ ธนพัฒนากุล)

เจ้าของเบิกบานบุรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา