เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

ศิษย์เก่า

ทะเล : ทัตต์ สังขะวิชัย

ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อด้าน computer science ที่ Kaist สาธารณรัฐเกาหลี

ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อด้าน computer science ที่ Kaist สาธารณรัฐเกาหลี


ทะเลสนใจด้านcomputer ได้เริ่มเข้าค่าย สอวน ตั้งแต่ ม 4 ปัจจุบันได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564 ( วิชาคอมพิวเตอร์)  ได้รางวัลเหรียญเงิน โอลิมปิกระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์   และยังเป็นนักกิจกรรม .. รองประธานนักเรียน .. ประธานการจัดงาน International Students' Science Fair 2021


เมื่อเป็นเด็กอนุบาลช้างเผือก ทะเลอารมณ์ดี เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน มีสมาธิจดจ่อในการทำกิจกรรม ช่างสงสัยและมักตั้งคำถามปลายเปิด เจ้าตัวจะสนุกกับการสืบค้นหาคำตอบตามสมมติฐานที่ร่วมตั้งกับเพื่อนๆจนรู้ทะลุปรุโปร่ง

คุณครูเห็นพลังแห่งการเรียนรู้ของทะเลแล้วเชื่อว่า จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อโลกใบนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นได้อีกมากเลยค่ะ 
ขอร่วมภาคภูมิใจกับคุณพ่อคุณแม่หมอทั้งสองท่านอย่างที่สุดค่ะ การสนับสนุนลูกและคอยเป็นเพื่อนร่วมเรียนรู้ของครอบครัวนี้ เป็นแบบอย่างที่น่านำไปเป็นต้นแบบอย่างยิ่งค่ะ

การศึกษา

  • อนุบาลช้างเผือก
  • เพลินพัฒนา
  • กำเนิดวิทย์ ที่ ระยอง