เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

ปรับตัว

เป็นนักสังเกตความเป็นไปและใฝ่รู้เหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงของตนเอง สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชื่อมั่นที่จะก้าวสู่โอกาสการเรียนรู้ จนเป็นนักจัดการการเรียนรู้ตัวน้อยผู้กล้าสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหาอย่างใคร่ครวญ(Active Learning) สะท้อนผลผ่านความคิดความรู้สึก (Reflection) จนอ่านตน อ่านโลกได้ (Literacy) และสามารถปรับตัวอยู่บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเบิกบาน

dd

เป็นการย้อนรอยจาก “ความทันสมัย สู่ธรรมชาติ” นักเรียนอนุบาล ๓ ห้องรากแก้วและครอบครัวจะเดินทางสู่เบิกบานบุรี ๒ วัน ๑ คืน เพื่อใช้ชีวิตติดธรรมชาติคืนความธรรมดาสามัญของการ กิน อยู่ ดู ฟังอันแสนง่ายให้เข้าใกล้ความจริงที่สุด แล้วมุ่งหน้าสู่ป่าเขาใหญ่แหล่งพลังงานบริสุทธิ์ที่รอช้างเผือกน้อยกลับไปถอดรหัสลับความเชื่อมโยงชีวิตกับสรรพสิ่ง เพื่อเติมพลังงาน Energy , เข้าใจการปรับตัว Adaptation และ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ Inspiration ปลูกรักษ์ให้ตระหนักรู้ว่าป่าคือต้นกำเนิดแห่งชีวิต มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ช้างเผือกน้อยจึงต้องคืนป่าเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติของช้างเผือกแท้ไว้ให้ยั่งยืน

กิจกรรมสาธิตอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ ที่เปิดโอกาสให้หนูได้ทดลองสวมบทบาทอาชีพ ความท้าทายต่อพ่อครูแม่ครูก็เกิดขึ้นเมื่อต้องอกแบบแผนการเรียนรู้อย่างไรให้เด็กน้อยลงมือทำได้สมจริง เห็นความสำคัญและคุณค่าของบทบาทหน้าที่แต่ละอาชีพที่มีต่อสังคม จึงเกิดการขยายความรักความเมตตาเป็นผลพลอยได้อันยิ่งใหญ่ในรั้วช้างเผือก โรงเรียนพ่อแม่จึงเกิดขึ้น

เป็นกิจกรรมกระเทาะแก่นแห่งพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ภายในขั้นสุดยอดของเด็กช้างเผือก (Optimal Learning) ในช่วงปลายปีการศึกษาของทุกปี เพื่อทดสอบสมรรถนะทางกายและใจของพวกเขาตามศักยภาพแห่งวัย โดยประมวลกิจกรรมตามเป้าหมายหลักสูตรที่สะสมทักษะมาตั้งแต่ต้นปีทั้ง ๓ ด้าน คือ ทักษะชีวิต (Life Skill and senses) ทักษะแห่งสติสมาธิ (Focuse and mindfulness) และ ทักษะการคิด (Brain and wisdom) เพื่อค้นพบศักยภาพสูงสุดจากการประเมินตนเอง และความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง เช่น การพักค้างคืนที่โรงเรียนโดยไม่มีพ่อแม่ การจับปลา ก่อฟืน หุงหาอาหารเองทุกขั้นตอน ที่ต้องทำงานร่วมกันแบบคละอายุและคละครู ซึ่งพบว่าในทุกครั้งที่เด็กน้อยเดินก้าวเข้าสู่ค่ายฯ พวกเขาจะเดินออกไปพร้อมกับใจที่พองโต เพราะเห็นความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนที่มีต่อผู้อื่น

เด็ก ๆ จะได้ดมกลิ่นและฟังเสียงธรรมชาติรอบตัว สัมผัสโลกกว้างนอกห้องเรียนอย่างกระตือรือร้น ได้นำธรรมชาติรอบตัวมาสร้างสรรค์งานศิลปะเอกชิ้นเดียวในโลก และเล่นเกมอย่างสนุกสนาน พวกเขาจะอ่านแผนผัง สัญลักษณ์ สัญญาณ เพื่อร่วมกันวางแผนจากการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ นำพาตัวเองให้ก้าวข้ามสภาพอารมณ์ด้านลบที่มากระทบ จากปัญหาเฉพาะหน้า จนถึงการดูแลประคับประคองใจเพื่อนในกลุ่มให้เดินทางไกลไปถึงจุดหมาย จนพบความเบิกบานจากความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจไปด้วยกัน

การเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างลุ่มลึกเพื่อตามหาคำตอบของเรื่องราวที่เด็ก ๆ สนใจในสถานที่ต่าง ๆ ช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสความแปลกใหม่ของผู้คน สถานที่ เครื่องมือ ความรู้ ที่นำพาโอกาสให้ได้พัฒนาศักยภาพรอบด้าน เพื่อต่อยอดความสนใจไปเป็นความถนัด เพื่อการรู้จักตัวเองในที่สุด