เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

นิทรรศการห้องรากแก้ว

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕  เปิดบ้านช้างเผือก  ชมนิทรรศการเส้นทางการเรียนรู้ของเด็กๆอนุบาลช้างเผือก

นิทรรศการมีชีวิตห้องรากแก้ว.....

 

พี่อนุบาล ๓ ของพวกเรา นำเสนอโครงการเรื่อง “ยานพาหนะ”  (bicycle)  (steam locomotive) (yacht)  จุดเริ่มต้นโครงการยานพาหนะ เกิดจากคำถาม ยานพาหนะมาจากไหน? ใครเป็นคนสร้างยานพาหนะ ?

ครูอั๋น...เปิดแนวคิดต่อยอด ถ้าต้องเป็นคนสร้างยานพาหนะ เราจะออกแบบยานพาหนะเป็นแบบไหน

ครูเกด....จุดกำเนิดแรงบันดาลใจ เล่านิทานเรื่องที่มาของยานพาหนะให้เด็กๆ ฟัง

ครูและเด็กๆ จึงเริ่มหาข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะ  ทำให้พวกเขาเกิดการเรียนรู้  ได้รู้จักคุณสมบัติ คุณลักษณะของยานพาหนะ  รู้จักเส้นทางและทิศทาง  รู้จักดูแลตนเองและผู้อื่น  เกิดความคิดสร้างสรรค์ การริเริ่มลงมือทำ  สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว  รู้จักการใช้วัสดุทดแทน  ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  รู้จักและเข้าใจตนเอง  สามารถขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ จนเกิดเป็น Mind drive Mind education

นิทรรศการจัดแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ตามเส้นทางของการคมนาคม  ที่เด็กๆทุกคนช่วยกันออกแบบตกแต่งจัดนิทรรศการภายในห้องเองทั้งหมด โดยมีคุณครูช่วยจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ตามความต้องการของเด็กๆค่ะ

ห้องที่ ๑  “ห้องรถ”  (sedan)เป็นการสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน ริเริ่ม ลงมือทำ การแก้ปัญหา การเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว  มีฐานกิจกรรมดังนี้  ๑. เล่นจากสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ (รถพลังลม)  ๒.ออกแบบยานพาหนะที่ไม่เคยมีมาก่อน  ๓.สร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างถนน

เด็กๆกลุ่มนี้สาธิตวิธีการเล่นรถพลังลมและชวนคุณพ่อคุณแม่วาดออกแบบยานพาหนะตามจินตนาการ

ห้องที่ ๒ “ห้องเครื่องบิน” (airplain)เป็นการสะท้อนการดูแลตนเอง การใช้อุปกรณ์บนเครื่องบิน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการนำเสนอเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติของเครื่องบินด้วยการประดิษฐ์เครื่องบิน ในวิธีที่แตกต่างกัน  มีฐานกิจกรรมดังนี้  ๑.ประดิษฐ์ เครื่องร่อน จานบิน  ๒.วาดภาพต่อเติมยานพาหนะ  ๓.ประดิษฐ์เครื่องบิน

เด็กๆ นำเสนอการเรียนรู้ด้วยการเล่นบทบาทสมมุติบนเครื่องบิน  เดินทางไปกับสายการบินช้างเผือก มีทั้งนักบินและแอร์โฮสเตส  (แอร์โฮสเตส) ที่มาค่อยแนะนำวิธีการดูแลตนเองบนเครื่องบิน
ห้องที่ ๓ “ห้องเรือ” (ship)เป็นการสะท้อน การดูแลตนเองในขณะเดินทางด้วยเรือ และการสาธิตการช่วยคนตกน้ำ โดยเด็กยังระลึกถึงบทบาทหน้าที่และความสามารถที่ตนเองทำได้ ใช้หลัก ตะโกน โยน ยื่น  มีฐานกิจกรรมดังนี้  ๑.ฐานสาธิตการช่วยคนตกน้ำ  ๒.ฐานแนะนำประเภทของเรือ  ๓.ประดิษฐ์เรือ  ๔.วาดเรือ  ๕.พับเรือ

ฐานนี้สนุกสุดๆ  ได้ความรู้เกี่ยวกับเรือประเภทต่างๆ และวิธีการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อประสบอุบัติเหตุทางเรือ

ภาพบรรยากาศของการชมนิทรรศการของคุณพ่อคุณแม่  เต็มไปด้วยความอบอุ่น  ทุกคนพร้อมเป็นนักเรียนของลูกและรับความรู้ใหม่ผ่านการนำเสนอนิทรรศการมีชีวิต ผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ  ประดิษฐ์และทดลองลงมือทำ  โดยมีลูกเป็นคุณครูแนะนำวิธีการทำอย่างเป็นธรรมชาติ  เด็กๆทุกคนทำอย่างเต็มความสามารถ แสดงออกถึงความภาคภูมิใจที่วันนี้คุณพ่อคุณแม่มาให้กำลังใจและมาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ

คุณพ่อคุณแม่ต่างประทับใจ  เห็นกระบวนการเรียนรู้ของลูกที่หลากหลาย และความตั้งใจของเด็กๆทุกคนในนำเสนอผลงาน  สะท้อนให้เห็นวิถีการเรียนรู้ที่เกิดจากเด็กอย่างแท้จริง

15-2
23-1
9-3
6-5
6-6
5-7
4-8
4-9
4-10
4-11
3-12
2-13
1-14
15
16
13-4