เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

Mind Drive

Mind Drive

ใจเบิกบาน

สภาวะของใจที่อ่อนโยนน้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่มากระทบ จนสุขง่าย ทุกข์ยาก 

ขณะที่เด็กน้อยกำลังง่วนกับการงานนั้น ประสาทสัมผัสทั้ง 6 ที่ผ่านการรับรู้ทางกายและใจ ไม่ว่าจะเป็น ตา จมูก ปาก ลิ้น กาย ใจ จะร่วมกันทำงานอย่างเป็นองค์รวม เริ่มจากการแสดงออกที่เป็นไปโดยอัตโนมัติตามสัญชาตญาณเดิม คือ หิวก็ร้อง โกรธก็กระทืบเท้า เหม็นก็รำคาญ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถอยู่กับประโยชน์ของการงานตรงหน้าได้เพราะอยากหายจากทุกข์ จวบจนเด็กได้ฝึกฝนใจตนจากการเฝ้าดูความเป็นไปของการเคลื่อนไหวอารมณ์ทั้งแง่บวกและแง่ลบเหล่านั้นตั้งแต่ต้นจนสงบลง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์จริงแห่งชีวิตที่ถูกสิ่งแวดล้อมเร้า กระทบแล้วกระเทือน เราเพียงชวนให้เด็กน้อยสะท้อนการเรียนรู้ภายใน ถึงเหตุที่มาของอารมณ์นั้นและการจัดการอารมณ์ จนเห็นผลลับที่คลี่คลาย 
กระบวนการนี้ช่วยบ่มเพาะสติให้เติบโตต่อเนื่องจนกลายเป็นสมาธิ เมื่อชำนาญเขาจะลดอาการปรุงแต่งความคิดและเข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริงด้วยความตื่นรู้ คือ เกิดปัญญานั่นเอง 

เรากำลังพาเด็กกลับสู่ปัจจุบันขณะของโลกแห่งความจริงอันบริสุทธิ์ที่มีมาแต่เดิม แต่ถูกมายาทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นเคลือบทาไว้จนจิตหลงทาง ศักยภาพที่แท้จริงของเด็ก ๆ จะถูกคลี่ออกและเบ่งบาน ณ จุดที่พวกเขาสร้างการศึกษาที่แท้จริงให้กับตัวเอง เพื่อดูแลชีวิตอันเป็นสิ่งชั่วคราวนี้ เพื่อการนำพาตนให้ค้นพบศักยภาพสูงสุดและเข้าใจตัวเองได้ในที่สุด เรียกการศึกษานี้ว่า “ การศึกษาที่แลกมาด้วยชีวิต” นั่นเอง Mind Drive Mind Education 

สภาวะของใจที่อ่อนโยนน้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่มากระทบ จนสุขง่าย ทุกข์ยาก และขณะที่เด็กน้อยกำลังง่วนกับการงานนั้น ประสาทสัมผัสทั้ง 6 ที่ผ่านการรับรู้ทางกายและใจ ไม่ว่าจะเป็น ตา จมูก ปาก ลิ้น กาย ใจ จะร่วมกันทำงานอย่างเป็นองค์รวม เริ่มจากการแสดงออกที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ คือ หิวก็ร้อง โกรธก็กระทืบเท้า เหม็นก็รำคาญ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถอยู่กับประโยชน์ของการงานตรงหน้าได้เพราะอยากหายจากทุกข์  จวบจนเด็กได้ฝึกฝนใจตนจากการเฝ้าดูความเป็นไปของการเคลื่อนไหวอารมณ์ทั้งแง่บวกและแง่ลบเหล่านั้นตั้งแต่ต้นจนสงบลง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์จริงแห่งชีวิตที่ถูกสิ่งแวดล้อมเร้า กระทบแล้วกระเทือน เราเพียงชวนให้เด็กน้อยสะท้อนการเรียนรู้ภายใน ถึงเหตุที่มาของอารมณ์นั้นและการจัดการอารมณ์ จนเห็นผลลับที่คลี่คลาย ส่งผลให้ใจเบิกบาน