เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

เบิกบาน

การนำพาจินตนาการสู่สภาวะอารมณ์บวกเพื่อความผ่อนคลาย ผ่านดนตรีและการเคลื่อนไหว และ การใช้คำบรรยายหรือ เรื่องเล่า นำพาให้ปรากฏภาพในหัว ประสบการณ์ดีงามเหล่านี้ ช่วยให้สมองของเด็กฝึกคิดในเรื่องจำเป็น และ ปล่อยวางเรื่องราวอันไร้แก่นสารได้ไว กระตุ้นให้ระบบในไหลเวียนในร่างกายทำงานอย่างราบรื่น เพื่อการเติบโตทั้งทาง สมอง ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

คือ กิจกรรมที่ออกแบบทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีขั้นตอนและแบบอิสระ ใช้พัฒนากระบวนการรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัส เพื่อพัฒนาระบบการประมวลผลทางสมองของเด็กน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ต่อเนื่องจนโต จากผลการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีพื้นฐาน 3 ระบบ คือ ระบบสัมผัส (Tactile) เช่น ปั้นดินเหนียว , ระบบการทรงตัว (Vestibular) เช่น เดินบนบาร์หรือขอนไม้ การนั่งชิงช้า และระบบการเคลื่อนไหว ผ่านเอ็นและข้อต่อ (Proprioceptive) เช่น การวิ่งก้าวกระโดด เป็นต้น

คือ การใช้บัตรภาพคำศัพท์ช่วยให้เด็กระบุอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นได้ถูกต้อง และ ค้นหาความต้องการที่แท้จริงใต้ภูเขาน้ำแข็งที่ซ่อนอยู่ลึกภายในใจที่ทำให้เด็กน้อยกระสับกระส่ายเป็นทุกข์ การเล่นกับความรู้สึกนี้ช่วยให้เด็กเข้าใจต้นเหตุของปัญหาและวิธีแก้ไขเฉพาะของตัวเองได้ เด็กน้อยก็จะเบิกบานกับการรู้จักตัวเองมากขึ้นในที่สุด

เพื่อฝึกการรับใช้ตนเอง และการรับใช้ผู้อื่นในสังคมได้ต่อไป งานสวน : การเรียนรู้งานสวน เพื่อปลูกผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษรับประทานในโรงเรียนนั้น เด็ก ๆได้ดูแลธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและเห็นว่าธรรมชาติก็กลับมาดูแลพวกเขา การพึ่งพาต่างตอบแทนช่วยให้เห็นมุมมองความเอาใจใส่กันและกัน (Empathy) เห็นการทำงานทางกายภาพที่นำพาความงอกงามทางอารมณ์และจิตวิญญาณของทุกคน จนแผ่ความรักความเมตตาที่มีต่อสรรพสิ่งอันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันนั้น เกิดความตระหนักในการร่วมดูแลโลกใบใหญ่ให้น่าอยู่สืบไป

เล่นอิสระกับธรรมชาติ คือการให้เวลาและพื้นที่เด็กน้อยได้เชื่อมโยงร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับภาพในจินตนาการอย่างเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์และความรู้ทั้งปวง การปล่อยให้เด็กเล่นกับธรรมชาติช่วยปลดล็อคการถูกเร่งเร้าจนพรากจากโอกาสการใช้ความพยายามที่แท้จริงของตัวเอง การค้นพบศักยภาพทางกายภาพ อารมณ์ความรู้สึก จนถึงจิตวิญญาณจากการเล่นอิสระนี้ คือ ประตูสู่การเข้าใจสิ่งอื่นต่อไป และจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเบิกบาน เล่นกลางแจ้ง สนุกแบบมีกติกา เป็นการเล่นกึ่งเกมที่ถูกออกแบบกติกาเป็นขั้นตอน ให้เด็กน้อยได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาแบบเดี่ยวหรือทำร่วมกับเพื่อน เมื่อผ่านด่านแรก ก็จะค่อย ๆ เติมความท้าทายเข้าไปทีละนิด บางคนอาจจะผ่านได้อย่างง่ายดาย อันเป็นการสร้างแรงผลัก แต่บางขณะก็อาจต้องเผชิญกับความล้มเหลวจากการลองผิดลองถูก อันเป็นแรงเสียดทาน ประสบการณ์เหล่านี้คือการบ่มเพาะความแกร่งทางใจและพลังกาย ที่เด็กน้อยได้ตามสัมผัสภายในจนเกิดสมดุลแห่งการยอมรับผลได้อย่างเบิกบาน หนูเล่นอะไรบ้าง ... เพลงพื้นบ้าน การละเล่นไทยและนานาชาติ : เด็ก ๆ ร้องเพลง ท่องคำคล้องจองเป็นจังหวะจะโคน ประกอบการละเล่นจากทั่วโลกและของไทย ที่ปู่ย่าตายายสอนผ่านคุณพ่อคุณแม่สู่ลูกหลาน ส่งต่อความงดงามของวิถีวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ความสนุกจากการได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีระเบียบแบบแผนนี้ มีเสน่ห์ดึงดูดให้หวลกลับมาเล่นกับเพื่อน ๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก ร่างกายจึงได้ออกกำลังด้วยความเบิกบาน เกมกลางแจ้ง : เป็นความสนุกสนานที่เด็กรอคอย เพราะพวกเขามีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำและผู้ตามในการเล่นเกม มาชวนเพื่อนสร้างสรรค์เกมจากวัตถุรอบตัวที่มี จนถึงการทดลองปรับเปลี่ยนกติกาให้ท้าทายความสามารถที่จะฝ่าด่านไปด้วยการเกื้อกูลแทนการแข่งขัน คือแบบฝึกหัดแห่งการสร้างทีม สร้างมิตรภาพผ่านการเล่นด้วยใจเบิกบานในวัยเด็กที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมต่อไป