เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

Changphueak Mind Drive Mind Education

ช้างเผือกเข้าค่ายพักแรมครั้งที่ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ช้างเผือกเข้าค่ายพักแรมครั้งที่ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ช้างเผือกเข้าค่ายพักแรมครั้งที่ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

สร้างเนื้อสร้างตัวและหัวใจเด็กน้อย
ให้พร้อมสารพัดสรรพสิ่งได้
ด้วย “วิชาชีวิต ทักษะลิขิตสปิริตผู้นำ”

701682_0
701681_0
701683_0
701684_0
701685_0
701686_0
701687_0
701688_0
701689_0
701690_0
701691_0
701692_0
701693_0
701694_0
701695_0