เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

Changphueak Mind Drive Mind Education

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก

627311_0
627312_0
627313_0
627314_0
627315_0
627316_0
627317_0
627318_0
627319_0
627320_0
627321_0
627322_0
627323_0
627324_0
627325_0
627326_0
627327_0