เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

สร้างสรรค์

คือ การถ่ายทอดภาษาผ่านงานศิลปะทุกแขนง สะท้อนความเป็นธรรมชาติ ความงามภายในความมีชีวิตชีวา ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดขณะใดขณะหนึ่งจากจิตใต้สำนึก เพื่อการรู้จักและเข้าใจตนเอง

เป็นโปรเจคการเรียนรู้ที่ตั้งใจให้เกิด Self Directed Learning & Collaborative Learning (การขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยตนเองและแบบร่วมมือ ) ที่อนุบาลช้างเผือกสะสมประสบการณ์จากการมองวิถีการเรียนรู้ของเด็กธรรมชาติตลอด ๑๖ ปี ดูกระบวนการตอบสนองความสนใจตนของเด็กแต่ละคน ที่อาจเชื่อมความสนใจของกันและกันจนเกิดหัวข้อใหม่ หรือ หักเหความสนใจมาเรียนกับใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งได้เช่นกัน เพราะการถ่ายทอดภาษาของเด็กที่มีประสิทธิภาพ ท้าทายและดึงใจ จนโดนใจเพื่อนได้นั้น คือบทพิสูจน์ประชาธิปไตย ที่ไม่มีเสียงใดถูกตัดออกอย่างไร้คุณค่า แต่ให้ทุกเสียงมีความหมายและสร้างประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างสร้างสรรค์ได้ ด้วยการฟังกันและทำงานร่วมกันอย่างให้ความเคารพ ในสังคมอันหลากหลายนี้ ความสำคัญจึงอยู่ตรงที่เด็ก ๆ จะเป็นผู้ตามหาความสนใจตัวเอง หาคำตอบ วัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่ให้ได้มาซึ่งคำตอบ ร่วมกันแก้ปัญหา สรุปความรู้ใหม่และการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ถึงการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ คุณครูเป็นเอื้อผู้อำนวยพื้นที่ โอกาส เวลา ความรู้ เครื่องมือ ที่ช่วยเสริมให้เด็กน้อยเดินทางสู่เป้าหมายของตนได้

การท่องเที่ยวต่างจังหวัดของครอบครัวใหญ่ช้างเผือก เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้พวกเราได้เรียนรู้กันและกัน เด็กๆทุกวัยได้มีโอกาสวิ่งเล่นและทำกิจกรรมร่วมกัน บ้างไปทะเล บ้างเดินป่า เล่นน้ำในลำธาร ธรรมชาติเหล่านี้ช่วยให้พวกเราได้มีเวลาพักผ่อนคลายกับครอบครัว และ ได้ปล่อยวางจากความวุ่นวายในเมืองหลวง จุดเริ่มต้นของการขยายมิตรภาพเพื่อสร้างกลุ่มเพื่อนให้ลูกและเรา

เด็กน้อยต้องการก่อร่างสร้างฐานชีวิต ผ่านการเคลื่อนไหว เพื่อนำพาตัวเองเอื้อมไปสัมผัสกับโลกกว้าง ผสานโลกภายในและโลกภายนอก ประกอบดนตรี บทกวี เพลงกล่อมเด็ก เพลงการละเล่น บทละครสร้างสรรค์ที่แต่งขึ้นเอง หรือจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย นำมาเล่นด้วย ทั้งของไทยและนานาชาติ ช่วยส่งเสริมจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จนปรากฏความงดงามที่แตกต่าง ฉายแววผ่านลีลา ภาษา ท่วงท่าที่กำกับตนอย่างเป็นอิสระร่วมกับเพื่อน ความสุขสนุกสนานจึงช่วยสร้างการเรียนรู้กติกาการอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับชีวิตเด็ก

Moment สำคัญที่เด็กทุกระดับชั้นได้ร่วมนำเสนอกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขผ่าน Music and movement และ Creative Drama ให้คุณพ่อคุณแม่และคนที่เขารักร่วมชื่นชมยินดี บนพื้นที่พิเศษที่เด็ก ๆได้ร่วมกันสร้างสรรค์กับคุณครูที่พวกเขารัก ช่วยกันเลือกการแสดงที่ประทับใจ แล้วส่งต่อความสุขแก่สมาชิกครอบครัวช้างเผือกในช่วงปลายปีการศึกษา ที่ทุกคนรอคอยด้วยใจจดจ่อ เด็ก ๆ