เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

ช้างเผือก...บอกข่าว

ขอมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันครบรอบ ๑๘ ปี อนุบาลช้างเผือก

ขอมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันครบรอบ ๑๘ ปี อนุบาลช้างเผือก ดังนี้

  • สำหรับนักเรียนใหม่  มอบทุนการศึกษา  ๕,๐๐๐ บาท
  • สำหรับ น้องตามพี่  มอบทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท

*  ของสงวนสิทธิ์ เฉพาะนักเรียนที่สมัครภายในเดือน พฤษภาคมนี้เท่านั้นค่ะ

ป้ายทุน 66