เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

ครอบครัว "นูนู่" ห้องรากแก้ว

จากวันเวลาเริ่มต้นของการเป็นพ่อ แม่ ทุกอย่างคือการเรียนรู้ และการปรับตัวขนานใหญ่โรงเรียนของลูก

ก็เช่นเดียวกัน โรงเรียน เป็นโลกใบเล็กๆ ของลูก เป็นสภาพแวดล้อมใหม่ ทั้งของลูกและพ่อแม่ การได้ร่วมซึมซับสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้เช่นเดียวกับที่เด็กได้รับ เป็นสิ่งที่คลายความกังวลต่อสิ่งใหม่ที่ลูกและเราต้องเผชิญ ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเด็กของโรงเรียน

ที่โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก อาจจะต่างจากโรงเรียนอื่นๆ ที่เราเคยประสบมา ในช่วงแรกคิดว่าทำไมต้องให้เรามาโรงเรียนบ่อยๆ กิจกรรมก็เยอะจัง แต่เมื่อเราเลือกสังคมการเรียนรู้แห่งนี้ให้ลูกแล้ว เราก็ต้องเรียนรู้ร่วมกับลูกไปด้วย ที่นี่เปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้ก้าวเข้ามาในโลกของลูก ได้ใกล้ชิดกับลูก เป็นการเสริมพลังกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ประกอบกับแนวความคิดของตัวเองคิดว่า สิ่งที่ลูกต้องการ นอกจากความรัก การดูแลเอาใจใส่ และความจำเป็นทางด้านปัจจัยสี่ ที่ลูกต้องการเพื่อการเจริญเติบโตแล้ว “เวลา” คือสิ่งที่ลูกต้องการอย่างมากจากพ่อแม่ เมื่อเราตั้งใจมอบให้เขาแล้ว  เราต้องแสดงออกให้เขาเห็นด้วย ดังนั้นจึงพยายามที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนแจ้งมา

เมื่อได้เข้ามาสัมผัส และร่วมกิจกรรมหลายๆครั้ง ทั้งกิจกรรมการสรุปพัฒนาการ หรือกิจกรรมด้านอื่นๆ (ยกเว้นการรับ-ส่งลูก เพราะจะผลัดกันมาส่ง ระหว่างคุณพ่อ คุณปู่ และคุณแม่บ้างเป็นบางวัน) สิ่งที่ได้รับนั้นนอกจากข่าวสาร และความเข้าใจที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่โรงเรียนวางแผนให้ลูกของเราแล้ว ยังมีความรู้สึกเล็กๆ เกิดขึ้นในใจลูกของเราด้วย

ทุกครั้งที่เรามาร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน เราจะรู้สึกว่า ลูกเรา “ตัวใหญ่”ขึ้นเมื่อเขาเห็นเรา ตัวใหญ่คือ เขาดีใจที่เห็นพ่อ แม่ มาปรากฎตัวที่โรงเรียน แม้ว่าในช่วงแรก น้องนูนู่จะร้องไห้ และเกาะติดแจกับคุณแม่ทุกครั้งที่แม่มาโรงเรียนจนไม่กล้าที่จะเข้ามาโรงเรียนให้ลูกเห็น แต่หลังจากได้พูดคุยจากคุณครูหลายท่านแนะนำว่าให้มาบ่อยๆ มาจนน้องรู้สึกคุ้นเคย เราก็ฮึด ทำตามที่ครูแนะนำ และพบว่าความรู้สึกในหัวใจเล็กๆ ของเขาพองโต เหมือนได้รับแรงสนับสนุน ได้รับกำลังใจ ไม่โดดเดี่ยว แค่เพียงเห็นคุณพ่อ หรือคุณแม่มาที่โรงเรียน มาเป็นส่วนหนึ่งในสภาพแวดล้อมเดียวกับเขา พูดคุยเรื่องราวต่างๆในสภาพแวดล้อมที่เขารู้จัก เราได้แสดงให้เขาเห็นว่า พ่อกับแม่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในโลกใบเล็กใบเดียวกับเขา

... ทำให้รู้สึกว่า พ่อ แม่ และลูก อยู่ในโลกใบเดียวกัน

 

น่าน –ณัฐธยาน์  ไชยเดช
คุณพ่อ คุณแม่ น้องนูนู่ ห้องรากแก้ว

นูนู่1
นูนู่2