เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

กิจกรรม ” วันพ่อแห่งชาติ “

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก จัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๕

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  

ครอบครัวช้างเผือกร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองราษฎรไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยงดงามเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   คุณครูและเด็กๆช้างเผือก ได้น้อมนำคำสอนของพ่อหลวง มาปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตเข้มแข็ง

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พ่อลูก  สร้างสายใยแห่งความรัก  อบอุ่นด้วยบรรยากาศแห่งความสุข  ส่งต่อความรัก  ผ่านกิจกรรมที่คุณพ่อช่วยกันสร้างสรรค์ให้กับลูกๆ  และลูกน้อยร่วมสร้างความสุขให้พ่อเช่นกัน  ครอบครัวสุขสันต์ได้มาสนุกและเรียนรู้ร่วมกัน

ขอบคุณครอบครัวช้างเผือก...ยังอบอุ่นเสมอ   ความรัก ความผูกพันของครอบครัว  บ้านช้างเผือกแห่งนี้มีแต่รัก 

20-2
29-1
16-4
14-3
11-5
11-6
7-10
8-9
7-11
5-12
3-14
2-15
1-18
1-19
1-20
21
22
23
24
26
28