เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

กิจกรรมวันพ่อ "กีฬาสีพ่อผู้มีแต่ให้"

กิจกรรมกีฬาสีที่เน้นการให้และการช่วยเหลือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง พ่อช่วยลูก ไม่ได้แข่งขันเพื่อหาผู้ชนะ แต่เราจะชนะไปด้วยกัน